Αρχική Αστρονομικά Νέα Νέα δεδομένα φανερώνουν την απόσταση Γης-Σελήνης πριν από 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια