Αρχική Γενική Αστρονομία Σταθερά του Hubble και κοσμικές αποστάσεις