Αρχική Αστρονομικά Νέα Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά κόκκινος υπεργίγαντας αστέρας λίγο πριν να εκραγεί ως supernova