Αρχική Αστρονομικά Νέα O ΤΟΙ-1452 b ίσως να είναι ένας υδάτινος κόσμος