Αρχική Διαστημική Το Perseverance αναζητά κατάλληλη περιοχή για την επιστροφή δειγμάτων από την επιφάνεια του Άρη