Αρχική Αστρονομικά Νέα Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη εξωπλανήτη γύρω από διπλό σύστημα αστέρων