Αρχική Αστρονομικά Νέα Παρατηρήθηκε διπλό σύστημα αστέρων στα πρώτα στάδια εξέλιξής του