Αρχική Αστρονομικά Νέα Οι πρώτες εικόνες της αποστολής Euclid: Μέρος Β