Αρχική Αστρονομικά Νέα Νέα μέθοδος ανίχνευσης των κβάζαρ στο πρώιμο σύμπαν