Αρχική Αστρονομικά Νέα Είναι πράγματι «κατοικήσιμοι» οι πλανήτες της κατοικήσιμης ζώνης;