Αρχική Αστρονομικά Νέα Micronova: Νέο είδος αστρικής έκρηξης