Αρχική Αστρονομικά Νέα Λίμνη νερού διαμέτρου 20 km στο υπέδαφος του Άρη