Αρχική Αστρονομικά Νέα Το James Webb ανίχνευσε διοξείδιο του άνθρακα στην επιφάνεια της Ευρώπης