Αρχική Αστρονομικά Νέα Τον Δεκέμβριο συνέβη η πιο ισχυρή ηλιακή έκλαμψη των τελευταίων χρόνων