Αρχική Αστρονομικά Νέα Η NASA ανοίγει σφραγισμένο δείγμα που συλλέχθηκε από τη Σελήνη πριν από 50 έτη