Αρχική Αστρονομικά Νέα Δυνητικά επικίνδυνος γιγάντιος αστεροειδής κρυβόταν στη λάμψη του Ήλιου