Αρχική Υπολογισμός αριθμού εξωγήινων πολιτισμών με την εξίσωση του Drake

Υπολογισμός αριθμού εξωγήινων πολιτισμών με την εξίσωση του Drake

by Παύλος Καστανάς

Η παρακάτω εφαρμογή υπολογίζει τον αριθμό εξωγήινων πολιτισμών με δυνατότητα διαστρικής επικοινωνίας (π.χ. μέσω ραδιοκυμάτων) στον Γαλαξία μας. Η εξίσωση στην οποία βασίζεται γράφτηκε από τον γνωστό αστρονόμο Frank Drake προκειμένου να εκτιμήσει εάν είχε νόημα η προσπάθεια ανίχνευσης σημάτων από εξωγήινους πολιτισμούς. Προσέξτε ότι το αποτέλεσμα θα πρέπει να βγαίνει 1 ή μεγαλύτερο, καθώς ήδη γνωρίζουμε ότι υπάρχει τουλάχιστον 1 πολιτισμός με δυνατότητα επικοινωνίας μέσα στον Γαλαξία μας, εμείς.

Συμπληρώστε τις παρακάτω τιμές, σύμφωνα με τις οδηγίες.

R* – Μέσος ρυθμός γέννησης νέων αστέρων στον Γαλαξία ανά έτος (π.χ. 3):

fp – Ποσοστό αστέρων με πλανήτες (π.χ. 0.8 για 80% ή 1 για 100%):

ne – Αριθμός βραχωδών πλανητών στην κατοικήσιμη ζώνη για καθέναν από τους παραπάνω αστέρες (π.χ. 0.2 για 20%, δηλαδή 1 στα 5 συστήματα να έχει πλανήτες στην κατοικήσιμη ζώνη)

fl – Ποσοστό των παραπάνω πλανητών όπου αναπτύσσεται ζωή (π.χ. 0.5 για 50%):

fi – Ποσοστό των πλανητών με ζωή όπου αναπτύσσεται νοήμων ζωή (π.χ. 0.5 για 50%):

fc – Ποσοστό των πλανητών με νοήμονα ζωή που αναπτύσσει τεχνολογία κατάλληλη ώστε να επικοινωνεί σε διαστρικές αποστάσεις (π.χ. 0.5 για 50%):

L – Διάρκεια ζωής ενός πολιτισμού με ικανότητα διαστρικής επικοινωνίας, σε έτη (π.χ. 100000):


Ο εκτιμώμενος αριθμός των ενεργών εξωγήινων πολιτισμών με δυνατότητα επικοινωνίας στον Γαλαξία μας είναι:


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξίσωση του Drake δείτε το σχετικό επεισόδιο πατώντας εδώ. Ενδεικτικές τιμές σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε τώρα: R*=3, fp=1, ne=0.2. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι εντελώς άγνωστα.

Η παραπάνω εφαρμογή δημιουργήθηκε χάρη σε έναν διάλογο του Παύλου Καστανά με το ChatGPT, ένα AI γλώσσας, το οποίο δημιούργησε η Open AI. Το μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής δημιουργήθηκε από το ChatGPT.