Αρχική Γενική Αστρονομία Ποια είναι η σωστή ονομασία; Μπετελγκέζ, Μπίτλτζους, Μπέτελτζουζ, Βετελγόζης ή Βετελγέζης;