Έκτακτα αστρονομικά νέα! Για πρώτη φορά φωτογραφήθηκαν δύο πλανήτες γύρω από αστέρα σαν τον Ήλιο μας! Το συγκεκριμένο πλανητικό σύστημα είναι το σύστημα TYC 8998-760-1, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 300 ετών φωτός από εμάς.…

Παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη υπέρυθρη έκλαμψη που έχει ανιχνευθεί ποτέ στην περιοχή της μαύρης τρύπας στο κέντρο του Γαλαξία μας. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδεύουμε στη γειτονιά της μαύρης τρύπας για να γνωρίσουμε τις πιθανές αιτίες…

Ταξιδεύουμε στο σύστημα του αστέρα του Teegarden που φαίνεται να φιλοξενεί τουλάχιστον δύο πλανήτες στην κατοικήσιμη ζώνη του. Οι πλανήτες Teegarden b και Teegarden c είναι πιθανό να έχουν νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνειά…