Το πρόβλημα της ονομασίας του Betelgeuse προκύπτει από το γεγονός ότι τα αραβικά ονόματα των αστέρων διαδόθηκαν σαν “χαλασμένο τηλέφωνο” στον δυτικό κόσμο. Η αρχική αραβική ονομασία που εμφανίζεται ήδη από τον 10ο αιώνα είναι…