Πώς ανακαλύπτουμε εξωπλανήτες;

Τα τελευταία χρόνια έχουμε ανακαλύψει πάρα πολλούς πλανήτες γύρω από άλλα άστρα. Σε αυτό το επεισόδιο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες μέθοδοι ανακάλυψης εξωπλανητών και οι πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτές.

Comments are closed.