Οι πιο κατοικήσιμοι εξωπλανήτες που έχουν ανακαλυφθεί

Ταξιδεύουμε στους πιο κατοικήσιμους πλανήτες που έχουμε ανακαλύψει έξω από το ηλιακό μας σύστημα και γνωριζόμαστε με τα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά τους. Τα πλανητικά συστήματα που θα επισκεφθούμε είναι:

  • Kepler-442
  • Gliese 667C
  • Proxima Centauri
  • Trappist-1

Comments are closed.