Ανακαλύφθηκε το πρώτο ηλιακό σύστημα με 8 πλανήτες

Σήμερα η NASA ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 8ου πλανήτη γύρω από το άστρο Kepler-90, ένα άστρο που μοιάζει με τον Ήλιο μας και βρίσκεται 2545 έτη φωτός μακριά. Η ανακάλυψη αυτή είναι πολύ σημαντική για δύο λόγους:

1. Είναι πρώτη φορά που ανακαλύπτουμε ένα ηλιακό σύστημα με ισάριθμους πλανήτες με το δικό μας, δηλαδή με οκτώ πλανήτες. Μάλιστα έχει δομή παρόμοια με το δικό μας, με μικρούς πλανήτες εσωτερικά και γίγαντες πλανήτες εξωτερικά. Ωστόσο, όλοι οι πλανήτες του συστήματος αυτού βρίσκονται πιο κοντά στο μητρικό τους άστρο απ’ ότι βρίσκεται η Γη από τον Ήλιο.
Φυσικά, η ανακάλυψη αυτή δε σημαίνει ότι τα συστήματα με οκτώ ή παραπάνω πλανήτες είναι σπάνια, εξάλλου βρισκόμαστε ακόμα σχετικά στην αρχή της προσπάθειας ανακάλυψης εξωπλανητών.

Καλλιτεχνική απεικόνιση του συστήματος Kepler-90


2. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε σε λογισμικό “machine learning” της Google, δηλαδή λογισμικό που “μαθαίνει” και “αυτοβελτιώνεται”. Υπενθυμίζεται ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler αναζητά για πτώσεις στη φωτεινότητα ενός άστρου που συμβαίνουν όταν ένας πλανήτη περνάει από μπροστά του. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες διότι αφενός η πτώση στη φωτεινότητα του άστρου είναι ελάχιστη και αφετέρου λόγω των μεγάλων αποστάσεων είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν περιοδικές πτώσεις φωτεινότητας που να μαρτυρούν την ύπαρξη πλανητών. Το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην ανακάλυψη και την επεξεργασία αυτών των μεταβολών οι οποίες δύσκολα θα είχαν γίνει αντιληπτές από τους μελετητές. Έτσι ανοίγει ένα νέο παράθυρο στα δεδομένα του Kepler και είναι βέβαιο ότι αυτή η τεχνική θα φέρει πολλές νέες και εντυπωσιακές ανακαλύψεις.

Σύγκριση τροχιών των πλανητών του Kepler 90 και του Ηλιακού μας συστήματοςΓια μια σύνοψη της ανακάλυψης μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο της NASA:

 

Comments are closed.