Η Ζώνη του Kuiper και οι νάνοι πλανήτες

Ταξιδεύουμε στα πέρατα του ηλιακού μας συστήματος και γνωρίζουμε τη Ζώνη του Kuiper και τους νάνους πλανήτες. Επισκεπτόμαστε τον Πλούτωνα, τη Χαουμέια και τον Μακεμάκε που βρίσκονται στη ζώνη του Kuiper αλλά και την κοντινή μας Δήμητρα που βρίσκεται στη ζώνη αστεροειδών και την πολύ μακρινή Έριδα που βρίσκεται πέρα από τη ζώνη του Kuiper. Επίσης γνωρίζουμε τους υποψήφιους νάνους πλανήτες Όρκο και Sedna.

Comments are closed.