Αρχική Αστρονομικά Νέα Ένα “αόρατο φράγμα” κοσμικών ακτίνων στο κέντρο του Γαλαξία μας