Αρχική Αστρονομικά Νέα Ανακαλύφθηκε μάγναστρο που περιστρέφεται υπερβολικά αργά